Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Osobowość paranoiczna przejawia się: brakiem tolerancji na niepowodzenia i brakiem akceptacji (krytykę, odrzucenie) ze strony otoczenia: tendencją do długotrwałego przeżywania przykrości, np.niewybaczania krzywd, zniewag, lekceważenia, niesprawiedliwości: znaczną nadwrażliwością (sensytywność), podejrzliwością i skłonnością do zniekształconego postrzegania rzeczywistości poprzez błędną interpretację obojętnych lub przyjaznych zachowań innych osób jako działań umyślnie wrogich. Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa poprawia znacznie stan osób odznaczających się osobowością paranoiczną. Osobowość ta przejawia się również: niewspółmiernym do potrzeb, natarczywym, połączonym nieraz z agresją domaganiem się własnych praw oraz wręcz fanatyczną obroną swoich idei: nawracającymi, nieuzasadnionymi podejrzeniami dotyczącymi wierności seksualnej współmałżonka lub partnera: nadmiernym poczuciem własnej wartości, manifestującym się przecenianiem własnych możliwości, uzdolnień, uprawnień i znaczenia, przekonaniem o swojej wyjątkowości i nieomylności.

Witaj na mojej stronie! Nazywam się dr Ignacy Łosicki specjalizuje się w internie i urologii. Na blogu znajdziesz informacje dotyczące zdrowia i leczenia wielu chorób. Na bieżąco umieszczam tutaj także wpisy dotyczące ciekawostek medycznych. Jeśli masz jakieś wątpliwości to zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego, być może będę mógł Ci jakoś pomóc.